Kurumsal

Vizyon & Değerlerimiz

Vizyonumuz

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımızın, güven ve memnuniyetini esas alan, küresel kalite ve standartlara uygun ürün ve hizmetler sunan, ülkemize sürdürülebilir değer yaratan, etik kurallara bağlı, çevreye saygılı dinamik bir şirket olarak hareket etmektir.

Değerlerimiz

  • Ortak akıl ile hareket ederiz.
  • Sürekli iyileştirme için çalışırız.
  • Açık iletişim kurarız.
  • Hızlıyız, işimizi tutku ile yaparız.
  • Sürekliliği, yaratıcılığı, bütünlüğü teşvik ederiz.
  • Sorumluyuz ve hesap verebiliriz.