0262 679 20 00
EN
KURUMSAL
Kalite Güvence
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Müşterilerimizin beklenti ve şartlarını anlamak, en yüksek kalite standardında ürün ve hizmet sunmak ve sunduktan sonra onların memnuniyetlerini sağlamak temel görevimizdir.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini yapımıza uygulayarak ve sürekliliğini sağlayarak, hizmet verdiğimiz sektörde en üst seviyede bulunmak hedefimizdir.
 
Hedefimize ulaşmak için aşağıda belirtilen amaçlarımızı gerçekleştirmek azmindeyiz;
 
♦ Kroman Çelik Sanayi A.Ş. olarak bünyemizde çalışan her bireyin kalite politikasını anlamasını sağlamak. Bunu gerçekleştirirken tüm personelimizin Kalite Yönetim Sistemi dahil ilgili her konuda eğitimli olmasını sağlamak.
♦ Sistemin süreç yaklaşımını benimseyerek, proseslerimizi belirlemek, prosesler arasındaki etkileşimleri kurmak, ve yapımızla birleştirmek.
♦ Süreç hedeflerimizi en uygun olarak seçtiğimize ve hedeflerin tutarlılığının sağlandığına ve bu hedeflerimizin Kalite El Kitabımızda belirttiğimiz kalite hedeflerini tam desteklemesini sağladığından emin olmak.
♦ Sistemin sürekliliğinin sağlıklı çalışması için yapımızı denetlemek, izlemek ve ölçmek.
♦ Süreç hedeflerimize ulaşmak ve sürekli geliştirmek amacıyla, gelişen teknolojiden faydalanmak ve bu doğrultuda kaynaklarımızı doğru kullanmak ve planlamak.
♦ ISO "14001" ve "18001" standartlarına sahip olduğumuzun bilincinde olarak, sektörümüzde en iyiler arasında olmaya çalışırken çevreye ve insan sağlığına olan saygımızı bu standartların sürekliliğini sağlamaya çalışarak ilerlemeye devam etmek.
 
 
ENERJİ POLİTİKAMIZ
 
Enerji politikamız için TIKLAYINIZ